Carousel (široký)


Železárny-AnnahütteGłówną działalnością spółki Železárny-Annahütte spól. z o.o. jest produkcja zgrzewanych siatek stalowych do zbrojenia betonu i stali żebrowanej do zbrojenia betonu walcowanej na zimno.


Podstawowa korzyść zgrzewanych siatek stalowych polega na oszczędności indywidualnej pracy manualnej na budowie.
Indywidualna praca ta zastąpiona jest przemysłowym przygotowaniem zgrzewanych siatek stalowych. Oprócz oszczędności na wynagrodzeniach są tutaj jeszcze dalsze oszczędności, które miały by wyraźnie wpłynąć na decyzje o biznesplanie. Są to:

> mniejsza ilość fachowców i personelu pomocniczego
> mniejsze roszczenia na wyposażenie terenu budowy
> skrócenie przestojów urządzeń do podnoszenia ciężarów (dźwigów)
> skrócenie czasu  wynajęcia albo przyspieszenie wykorzystania sprzętu do podnoszenia ciężarów
> przyśpieszenie toku środków finansowych uzależnionych od produkcji
> szybsze wprowadzenie budowli do użytkowania.