Pręty


Żebrowana stal (dostarczana w kręgach, 1 t, 2 t, 2,4 t, 2,9 t i prętach do średnicy 14 mm)


Żebrowana stal Ø 6 ÷ 12 mmØ 4 ÷ 16 mmØ 4 ÷ 12 mm
(* Ø 4 ÷ 16 mm)
Ø 6 8 10 12 14 16 mmØ 6 8 10 12 14 mm
Materiał – pręty żebrowane, gatunek stali
(Spawalność- gwarantowana)
Według DIN 488: 2009-08 (2010-01) B 500 A
PfB Prof. Dr. Ing. G. Rehm
München
B 500 A Według
ČSN 42 0139: 2011
Certifikováno TZÚS Praha,
TSÚS Bratislava
B 550 A Według
ČSN 42 0139: 2011
Certifikováno TZÚS Praha,
* TSÚS Bratislava
B 500 B Według
ČSN 42 0139: 2011
Certifikováno TZÚS Praha,
TSÚS Bratislava
B 550 B Według ÖNORM
B 4707: 2010-08
TVFA Wien
Granica plastyczności Rp 0,2 przy gwarantującym poziomie ufności 95%500 MPa500 MPa550 MPa500 MPa550 MPa
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile v %Agt - 2,5%Agt - 2,5%Agt - 2,5%Agt - 5%Agt - 5%

Gładka stal dostarczana w kręgach i prętach


Gładka stalØ 4 ÷ 12 mmØ 4 ÷ 16 mm
Materiał – pręty żebrowane, gatunek stali
(Spawalność- gwarantowana)
B 500 A, B 550 A
Według ČSN 42 0139: 2011
Certyfikowane TZÚS Praha
B 500 A, B 550 A
Według ČSN 42 0139: 2011
Certyfikowane TSÚS Bratislava
Granica plastyczności Rp 0,2 przy gwarantującym poziomie ufności 95%500 MPa500 MPa
Wydłużenie całkowite przy maksymalnej sile v %Agt - 2,5%Agt - 2,5%