Carousel (široký)


Železárny-AnnahütteHlavní náplní společnosti Železárny-Annahütte, spol. s r.o. je výroba výztužných svařovaných sítí do betonu a ocelového výztužného žebírkového drátu válcovaného za studena.Základní výhoda svařovaných sítí spočívá v úspoře individuální manuální práce na stavbě. Tato individuální práce je nahrazena průmyslovou přípravou sítí. Kromě úspor na mzdách jsou zde ještě další úspory, které by měly výrazně ovlivnit podnikatelské rozhodování. Jsou to:

> menší počet odborného a pomocného personálu
> menší nároky na zařízení staveniště
> zkrácení prostojů zvedacích zařízení (jeřábů)
> zkrácení pronájmů nebo zrychlení obratu zvedacích zařízení
> zrychlení obratu finančních prostředků vázaných ve výrobě
> rychlejší uvedení staveb do provozu