Kontakty


Nazwa firmy: Železárny-Annahütte, spol. s r.o.
Siedziba: Prostějov, Dolní 100, PSČ 796 01
NIP: CZ00546542

Telefon: +420 582 312 746
E-mailannahutte@annahutte.cz
Webwww.annahutte.cz


Mgr. GABRIELA JUŘINOVÁ

Sekretariat prezesa spółki

tel: +420 582 312 746
mobil: +420 602 396 899
fax: +420 582 332 017
e-mail: jednatel@annahutte.cz

Mgr. SOŇA VODÁKOVÁ

Sekretariat prokurenta i kierownika zakładu

tel: +420 582 312 184
mobil: +420 602 477 961
fax: +420 582 344 382
e-mail: prokurista@annahutte.cz


Zarząd spółki


Ing. LIBOR SVOBODA

Prezes spółki

tel: +420 582 312 747
E-mail: jednatel@annahutte.cz

RADEK JANEČEK

Kierownik zakładu

tel: +420 582 312 486
mobil: +420 602 612 522
fax: +420 582 344 382
E-mail: prokurista@annahutte.cz


Google Mapa (úzká)


Dział sprzedaży - Republika Czeska


Ing. GUSTAV HRABAL

Referent sprzedaży krajowej

mobil: +420 731 612 717
fax: +420 582 312 334
e-mail: hrabal@annahutte.cz

MARGITA NĚMCOVÁ

Referent sprzedaży krajowej

tel: +420 582 312 196
fax: +420 582 340 053
e-mail: nemcova@annahutte.cz

JARMILA TRÁVNÍČKOVÁ Dis.

Referent sprzedaży krajowej

tel: +420 582 312 325
fax: +420 582 340 053
e-mail: travnickova@annahutte.cz

Mgr. ANDREA HIRSCHOVÁ

Referent sprzedaży krajowej

tel: +420 582 312 195
fax: +420 582 340 053
e-mail: hirschova@annahutte.cz

Mgr. PAVEL CHYTIL

Referent sprzedaży krajowej

mobil: +420 582 312 326
fax: +420 582 340 053
e-mail: chytil@annahutte.cz


Dział sprzedaży - Słowacja


Ing. JURAJ MRAVEC

Referent sprzedaży na rynek słowacki i węgierski

tel: +420 582 312 237
mobil: +420 602 790 091
fax: +420 582 312 334
e-mail: mravec@annahutte.cz

DAVID VÁLEK

Referent sprzedaży na rynek słowacki i węgierski

tel: +420 582 312 237
fax: +420 582 312 334
e-mail: valek@annahutte.cz

Ing. PETRA REMEŠOVÁ

Referent sprzedaży na rynek słowacki i węgierski

tel: +420 582 312 274
fax: +420 582 312 334
e-mail: remesova@annahutte.cz


Dział sprzedaży - Austria


MONIKA TOMANOVÁ

Referent sprzedaży na rynek austriacki

tel: +420 582 312 331
fax: +420 582 312 334
e-mail: tomanova@annahutte.cz


Dział zaopatrzenia


Mgr. SOŇA VODÁKOVÁ

Sekretariat prokurenta i kierownika zakładu

tel: +420 582 312 184
fax: +420 582 344 382
e-mail: vodakova@annahutte.cz

ILONA DVOŘÁKOVÁ

Sekretariat prokurenta i kierownika zakładu

tel: +420 582 312 327
mobil: +420 602 477 961
fax: +420 582 344 382
e-mail: dvorakova@annahutte.cz

Bc. HANA SKALIČKOVÁ

Sekretariat prokurenta i kierownika zakładu

tel: +420 582 312 164
fax: +420 582 344 382
e-mail: skalickova@annahutte.cz

Ing. RADOSLAV BABIČ

Sekretariat prokurenta i kierownika zakładu

tel: +420 582 312 247
mobil: +420 725 313 534
fax: +420 582 344 382
e-mail: babic@annahutte.cz